torsdag den 14. august 2014

Kører du et professionelt rekrutteringsforløb?

Et rekrutteringsforløb er ofte tidskrævende både for virksomheden og for ansøgerne. Flere medarbejdere/ledere er som regel involveret i at læse ansøgninger og udvælge kandidater til samtale, måske skal der afholdes både første og anden samtaler, og der skal gives pænt afslag til de mange, som ender med ikke at være i spil til stillingen. Derfor er det vigtigt, at virksomheden samarbejder om en enkel rekrutteringsproces og kan håndtere ansøgere effektivt.

Ansøgerne lægger meget tid og arbejde i at skive ansøgning og forberede sig til samtalen. Der står meget på spil for den enkelte, for hvem det måske handler om drømmejobbet. Et gennemsigtigt rekrutteringsforløb, hvor du hele tiden informerer ansøgerne om den videre proces, signalerer professionalisme og giver et godt indtryk af virksomheden.

Her er fem trin til at håndtere samtaler og afslag:

1. Send altid en bekræftelse på at ansøgning og CV er modtaget
2. Sørg for at give ansøgere som I ikke vil gå videre med hurtigt svar
3. Giv klar besked om tid og sted for samtalen samt hvilke personer der vil være til stede og gerne lidt om forventninger til ansøgere, som I vælger at invitere til en personlig samtale
4. Fortæl ansøgerne om det videre forløb og tidshorisonten for rekrutteringsprocessen
5. Giv hurtigt besked til de resterende ansøgere som I må give afslag og vær evt. forberedt på at de vender tilbage og beder om fedback på deres præstation

Tags

0 kommentarer:

Elvium Talent Match. Leveret af Blogger.